Γραπτός Διαγωνισμός Πυροσβεστικής  για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως
πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Διαθέσιμες Θέσεις

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τον τομέα Οικονομικών

 

Τρόπος Προετοιμασίας

Τα νέα τμήματα θα ξεκινήσουν από 7 Σεπτεμβρίου. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά για περισσότερες πληροφορίες ή στείλτε μας μήνυμα στο evapattakou@yourstudy-community.gr

  • Παράδοση ζωντανών μαθημάτων, τα οποία θα παραμένουν στην πλατφόρμα για να μπορέσετε να ακούσετε εκ νέου το μάθημα.
  • Αρχεία με υλικό που καλύπτουν όλη την ύλη που θα διατίθενται με το πέρας του κάθε μαθήματος.
  • Περιοδικά τεστ προσαρμοσμένα στον τρόπο εξέτασης.
  • Θα πραγματοποιηθούν επιπλέον ώρες πέρα από τις προγραμματισμένες για επανάληψη και επίλυση αποριών.

Η Ύλη Εξέτασης όπως ανακοινώθηκε:

Εξεταστέα ύλη

 

Τυπικά Προσόντα για τον τομέα των Οικονομικών

  • Ξένη Γλώσσα σε επίπεδο C2-Άμεση λήψη του πτυχίου με το διαδικτυακό τεστ  language cert.
  • Πιστοποίηση γνώσης υπολογιστών
  • Πτυχίο: περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Φοροτεχνικών Εφαρμογών, Τραπεζικών Εφαρμογών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη Λογιστική, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική, Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ της χώρας ή ισότιμου πτυχίου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής

Η προκύρηξη είναι διαθέσιμη:

Προκήρυξη

Προσθήκη στην Προκύρηξη

Ημερομηνίες Κατάθεσης Αίτησης