Αρχές του φθινοπώρου αναμένεται ο διαγωνισμός της Τράπεζας!!

Ο Γραπτός Διαγωνισμός της Τράπεζας Ελλάδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτώβρη.

Αρχές του Αυγούστου ξεκινούν νέα εντατικά τμήματα προετοιμασίας!

Γιατί να συμμετάσχω στον επικείμενο διαγωνισμό;; Ποια πλεονεκτήματα υπάρχουν αν δουλεύω στην Τράπεζα Ελλάδος;;

  • πρώτος μισθός 1300 ευρώ,
  • οι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος είναι εκτός μισθολογίου
  • δεκαπέντε μισθοί (δώρα και προϋπολογισμός του Κράτους).
  • άπειρες παροχές όπως δικό τους ασφαλιστικό ταμείο (εκτός ΕΦΚΑ) και
  • γενναιόδωρες συντάξεις.

Απαιτούμενα προσόντα: 

  • Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
  • Άριτη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Το πρόγραμμα προετοιμασίας των γραπτών εξετάσεων θα διαμορφωθεί ως εξής:

 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας! Νέα εντατικά τμήματα ξεκινούν άμεσα και έχουν διάρκεια 1 μήνα, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τις 15 Δεκέμβρη, που είναι η πιθανή μέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

Διαβάστε την Προκήρυξη για το Γραπτό Διαγωνισμό του 2019!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019

Διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία των εκδόσεών μας!

Εκδόσεις