Υποστήριξη σε φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδος και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Your Study Community παρέχει υποστήριξη σε φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ελλάδος και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τους εξής τρόπους:

  • Μαθήματα σε γκρουπ
  • Ιδιαίτερα μαθήματα (από 15€ την ώρα)
  • Εκπόνηση Εργασιών Ε.Α.Π. και Α.Π.Κ.Υ.
  • Λύσεις παλαιών θεμάτων
  • Περιλήψεις Βιβλίων και παρόμοιες διεργασίες
  • Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

Οι υπηρεσίες μας αφορούν τις ενότητες ΔΕΟ, ΕΠΟ, ΕΛΠ, ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΤΡΑ, ΔΙΠ, ΔΜΥ, ΜΣΜ, ΠΣΦ, ΚΦΕ κ.ο.κ..

“Είμαστε πάντοτε δίπλα στον φοιτητή παρέχοντάς του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.”

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Όλοι οι καθηγητές που διδάσκουν στο φροντιστήριό μας είναι έμπειροι, ικανοί, με υψηλή επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και με απόλυτη εξειδίκευση στο γνωστικό τους αντικείμενο. Δουλεύουν οργανωμένα και συστηματικά, με σκοπό να μπορούν να καλύψουν τα κενά και τις απορίες των φοιτητών και να τους προετοιμάσουν μεθοδικά για την επίτευξη των στόχων τους.

Απευθυνθείτε στο φροντιστήριό Your Study Community για τυχόν απορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Επικοινωνήστε μαζί
μας Σήμερα