Νέες Εκδόσεις

Βοήθημα για τη Λογιστική που περιλαμβάνει περιληπτικά τη θεωρία με παραδείγματα, τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου και επιπλέον ερωτήματα πολλαπλής επιλογής !!!!!

Το διαθέσιμο υλικό είναι το εξής:

1. Βιβλίο λογιστικής που περιλαμβάνει αναλυτικά τη θεωρία και ασκήσεις και τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου με κάποιες επιπλέον ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

2.Ερωτήσεις προσομοίωσης πολλαπλής επιλογής (400 σύνολο) στην άλγεβρα με αναλυτικές λύσεις και όχι μόνο την απάντηση. 

3. Ερωτήσεις προσομοίωσης πολλαπλής επιλογής (400 σύνολο) στην λογιστική με αναλυτικές λύσεις και όχι μόνο την απάντηση. 

4. Ερωτήσεις προσομοίωσης πολλαπλής επιλογής (400 σύνολο) στις αρχές της οικονομικής θεωρίας με αναλυτικές λύσεις και όχι μόνο την απάντηση. 

5. Ερωτήσεις προσομοίωσης πολλαπλής επιλογής (400 σύνολο) στις λεκτικές δεξιότητες με αναλυτικές λύσεις και όχι μόνο την απάντηση. 

6. Συνοπτική θεωρία στις αρχές της οικονομικής θεωρίας.

7. Συνοπτική θεωρία στις λεκτικές δεξιότητες.

8.Συνοπτική θεωρία στην άλγεβρα-στατιστική.