Νέες Εκδόσεις

Βοήθημα για τη Λογιστική που περιλαμβάνει περιληπτικά τη θεωρία με παραδείγματα, τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου και επιπλέον ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (Κόστος: 50 ευρώ)

 

10 Τεστ Προσομοίωσης για το διαγωνισμός της Τράπεζας Ελλάδος στα μαθήματα: Λεκτικές, Άλγεβρα-Στατιστική, Λογιστική και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  (1600 Πολλαπλής Επιλογής)  (Κόστος: 50 ευρώ)