Εκδόσεις

Νέες Εκδόσεις Βοήθημα για τη Λογιστική που περιλαμβάνει περιληπτικά τη θεωρία με παραδείγματα, τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου και επιπλέον ερωτήματα πολλαπλής επιλογής !!!!! Το διαθέσιμο υλικό είναι το εξής: 1. Βιβλίο λογιστικής που περιλαμβάνει αναλυτικά τη θεωρία και ασκήσεις και τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου με κάποιες επιπλέον ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εκδόσεις.